Bikupan topp tfn

Välkommen!

"Sällskapet Bikupan är ett ordenssällskap i Norrköping. Uppgiften är att verka för medlemmarnas gemensamma nytta och trevnad. Medlemskap kan vinnas av varje myndig manlig person bosatt i Norrköping eller dess närhet. Ansökan görs skriftligen, och den måste tillstyrkas av två medlemmar vilka uppnått en viss grad." Ur Sällskapet Bikupans stadgar

Hösten 1881 samlades några herrar ur stadens hantverks- och industriidkarkretsar för att diskutera möjligheterna att bilda ett sällskap, där man under kamratliga former kunde träffas för "meningsutbyte och angenämt umgänge", som det heter i den första urkunden.
 

Diskussionerna resulterade i att den 5 november 1881 hölls den första egentliga sammankomsten bland de första 18 medlemmarna. Bland dessa fanns en fabrikör, en tygmästare, en fabriksmästare, en trädgårdsmästare samt en byggnadsinspektör. Som symbol för Sällskapet Bikupan valdes bokstaven B i guld inuti två motstående trianglar i guld. Sällskapet utvecklades sakta men säkert - 1896 var man 115 medlemmar. Idag är vi ca 225.
 

Efter en donation av byggmästare Sture Gillgård kunde Sällskapet flytta in i egna lokaler på Repslagaregatan 23. Fastigheten ägs av Sällskapet Bikupans Fastighetsaktiebolag. Majoritetsägare i bolaget är Sture Gillgårds stiftelse, och minoritetsägare är Sällskapet Bikupan.

Om Du har frågor om vår verksamhet så kontaktar Du oss enklast via fliken Kontakt i menyraden.