Bikupan topp tfn

Verksamhetsutveckling

Bröder

I augusti 2012 gav styrelsen alla medlemmar möjligheten att lämna förslag till utveckling av vår verksamhet. Målet var och är att se om vi kan göra våra aftnar trivsammare och naturligtvis öka närvaron. 

 

Senare under hösten gjordes en påminnelse vilket gjorde att det kom ytterligare förslag. Styrelsen lovade dessutom att en mindre grupp skall få analysera och utvärdera förslagen samt att inkomna förslag läggs ut på hemsidan.

 

Allt är nu sammanställt och finns i anslutning till detta meddelande (Klicka på "Läs hela inlägget" nedan). Intresserade bröder ges nu chansen att kommentera de förslag som finns och försöka se fördelar och nackdelar. Naturligtvis kan man även komplettera med något nytt. Sänd förekommande synpunkter till vår e-postadress info@bikupan1881.se

 

Styrelsen kommer slutligen att gå igenom allt och redovisa konkreta förslag, om möjligt något redan vid kommande årsmöte.

 

Väl mött vid våra aftnar,
Styrelsen

Kommentera gärna:

 • Kim V. Nielsen • 9 mars 2013 19:26:18
  Hej alla brödrar!
  Har med stort intresse läst förslagen på verksamhetsutveckling. Som ny broder vill jag gärna "växa in" i Kupan innan jag kan och vill komma med förslag på olika aktiviteter som kanske kan öka besöksfrekvensen. Ett förslag är dock att man kan komma med förslag på samma vis igen till nästa år.
  Med broderliga hälsningar
  1287 Kim Nielsen
 • karl-erik.nyberg • 16 januari 2013 13:55:09
  Hej alla bröder.
  "Man skall inte motarbeta förändringar,men".
  Läser de förslag till nytänkande och förändringsförslag som bröder skickat in och en del är faktiskt realistiska men jag vill påminna om följande;
  det är oerhört viktigt att inte lämna grundidén som våra tidigare bröder (grundarna av kupan) hade på sin agenda.
  När jag själv kom med i sälskapet tidigt 90-tal som mins jag att vi åkte runt till bröder och dess familjer , även andra familjer som hade det svårt och behövde hjälp med olika saker som ex. transporter till sammankomster, att göra inköp till någon helg eller kanske besöka någon läkare eller att komma till kupan,mm.
  När jag läser en del av tidigare skrivna ändringsförslag ser jag att den röda tråden i förslagen är att korta av väntetiden inför ex.middagen,väntan vid baren,använd väntetiden med att prata med övriga bröder och främst de nya bröderna så att vi blir mera bekanta med varandra. När det gäller receptionerna så är det viktigt att alla närvarande stängt av telefoner mm så att inte denna gamla fina högtid störs av våra moderna elektroniska hjälpmedel.
  Som slutkommentar vill jag säga följande; anmäler jag mig till att närvara på någon sammankomst på Sällskapet Bikupan skall jag ha tillräckligt med tid för att tåla den tid det tar att närvara, annars blir det stress och det hör inte hemma på kupan.
  Broderliga hälsningar från
  1103 Karl-Erik Nyberg.
 • Claes Andersson • 14 januari 2013 14:59:55
  Hej,
  Intressanta förslag, ser fram mot bra beslut på årsmötet. Själv hoppas jag på flera torsdagsaktiviteter med ärtsoppa och ibland något fördrag.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter