Bikupan topp tfn

Valberedningen meddelar

Valberedningen har enligt Sällskapets stadgar tillfrågat de ledamöter vars mandatid utgår vid närmast kommande årsmöte om de kandiderar (eller inte) för en ny period. Samtliga har svarat att de kandiderar för en ny period utom Lennart Pehrsson och Jan Håkansson som avböjt återval.

De som står i tur detta årsmöte är:
Ordinarie:
Hans Asterhult
Lennart Pehrsson
Bertil Perttu
Jan Håkansson
Roland Jonsson

Suppleanter:
Per Wiberg
Torbjörn Eriksson

Revisorer:
Stefan Strömberg
Anders Hjort

Revisors Suppleanter:
Bo Söderqvist
Leif Jonason

Sällskapets medlemmar har nu möjlighet att senast den 15 februari till valberedningen lämna egna förslag till kandidater.

Observera att man för att kunna kandidera till sällskapets styrelse måste inneha lägst grad 3.

Valberedningen består av:
Mikael Wisth /ordf.        mikael.wisth@mfu.se
Peter Fagerlund            peter.fagerlund@svenskakyrkan.se
Jesper Modig                bebbe555@gmail.se

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter