Bikupan topp tfn

Valberedningen meddelar

Valberedningen har enligt Sällskapets stadgar tillfrågat de ledamöter vars mandattid utgår vid närmast kommande årsmöte om de kandiderar (eller inte) för en ny period.

De som står i tur detta årsmöte är:
Ordförande – 1 år
• Roland Johnsson – ställer upp för omval
 
Ordinarie– 2 år
• Peter Fagerlund – ställer upp för omval
• Torbjörn Eriksson – ställer upp för omval
• Johan Persson – ställer upp för omval
• Peter Geite – ställer upp för omval
 
Suppleant – 1 år
• Fredrik Lind Larsson – ställer upp för omval
• Robert Uhrbom – ställer upp för omval
 
Revisorer – 1 år
• Stefan Strömberg – ställer upp för omval
• Andreas Sygut – ställer upp för omval
 
Revisorer suppleant – 1 år
• Bo Söderqvist – ställer upp för omval
• Leif Jonason – ställer inte upp för omval

Sällskapets medlemmar har nu möjlighet att senast den 15 februari till valberedningen lämna egna förslag till kandidater. Observera att man för att kunna kandidera till sällskapets styrelse måste inneha lägst grad 3.

Valberedningen består av:
• Jesper Modig / ordf, bebbe555@gmail.se, 070-635 05 66
• Hans Lidman, lottenhem@gmail.com, 070-254 33 41
• Niklas Ohlsson, niklasohlsson@hotmail.com, 073-316 99 47
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter