Bikupan topp tfn

Valberedningen meddelar

Valberedningen har enligt Sällskapets stadgar tillfrågat de ledamöter vars mandattid utgår vid närmast kommande årsmöte om de kandiderar (eller inte) för en ny period.

De som står i tur att avgå vid detta årsmöte är:
Ordförande – 1 år
• Roland Johnsson – ställer upp för omval
 
Ordinarie – 2 år
• Berryl Arvehell – ställer inte upp för omval
• Lennart Forss – ställer upp för omval
• Per Wiberg – ställer upp för omval
• Fredrik Lind Larsson – ställer upp för omval
 
Suppleant – 1 år
• Robert Uhrbom – ställer upp för omval
• Rolf Carlsson – ställer upp för omval
 
Revisorer – 1 år
• Stefan Strömberg – ställer upp för omval
• Andreas Sygut – ställer upp för omval
 
Revisorer suppleant – 1 år
• Bo Söderqvist – ställer upp för omval
• David Asphage – ställer upp för omval

Sällskapets medlemmar har nu möjlighet att senast den 24 mars till valberedningen lämna egna förslag till kandidater. Observera att man för att kunna kandidera till sällskapets styrelse måste inneha lägst grad 3.

Valberedningen består av:
• Jesper Modig / ordf, bebbe555@gmail.se, 070-635 05 66
• Niklas Ohlsson, niklasohlsson@hotmail.com, 073-316 99 47
• Petter Anseklev petter.anseklev@telia.com, 076 790 88 12

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter