Bikupan topp tfn
Valberedningen har enligt Sällskapets stadgar tillfrågat de ledamöter vars mandattid utgår vid närmast kommande årsmöte om de kandiderar (eller inte) för en ny period. Samtliga har svarat att de kandiderar för en ny period, utom Hans Asterhult.

De som står i tur detta årsmöte är:
Ordförande – 1 år 
• Hans Asterhult

Ordinarie avgående – 2 år 
• Christer Jansson
• Berryl Arvehell 
• Lennart Forss 
• Per Wiberg

Suppleant – 1 år
• Peter Gaite
• Johan Persson

Revisorer – 1 år
• Stefan Strömberg
• Anders Hjort

Revisorer suppleant – 1 år
• Bo Söderqvist
• Leif Jonason

Sällskapets medlemmar har nu möjlighet att senast den 15 februari till valberedningen lämna egna förslag till kandidater. Observera att man för att kunna kandidera till sällskapets styrelse måste inneha lägst grad 3.

Valberedningen består av:
• Jesper Modig / ordf, bebbe555@gmail.se, 070-635 05 66
• Hans Lidman, hans.liedman@franckskylindustri.se, 076-028 68 22
• Christer Nilsson, nissesnygg45@gmail.com, 070-690 12 33

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter