Bikupan topp tfn

Valberedningen meddelar 

Valberedningen har enligt Sällskapets stadgar tillfrågat de ledamöter vars mandattid utgår vid närmast kommande årsmöte om de kandiderar (eller inte) för en ny period. Samtliga har svarat att de kandiderar för en ny period, utom Mikael Wisth.

De som står i tur detta årsmöte är:
Ordförande – 1 år
• Roland Johansson

Ordinarie avgående – 2 år 
• Peter Fagerlund
• Torbjörn Eriksson 
• Mikael Wisth
• Johan Persson 

Suppleant – 1 år
• Peter Gaite
• Fredrik Lind Larsson

Revisorer – 1 år
• Stefan Strömberg
• Anders Hjort

Revisorer suppleant – 1 år
• Bo Söderqvist
• Leif Jonason

Sällskapets medlemmar har nu möjlighet att senast den 15 februari till valberedningen lämna egna förslag till kandidater. Observera att man för att kunna kandidera till sällskapets styrelse måste inneha lägst grad 3.

Valberedningen består av:
• Jesper Modig / ordf, bebbe555@gmail.se, 070-635 05 66
• Hans Lidman, hasse.l@hotmail.se, 070-558 57 50
• Christer Nilsson, nissesnygg45@gmail.com, 070-690 12 33

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter