Bikupan topp tfn

Vänskapsträff med studiebesök den 21 november

Välkommen till Vänskapsträff i form av ett studiebesök den 21 november
 
Vill du veta hur Eon vid Händelöverket arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor?
 
Följ med på Sällskapets studiebesök hos E.ON för att få information av deras produktionschef Jonas Lind som med sina kollegor kommer att informera om hållbarhetsfrågor  samt visa oss runt inom Händelöverket.
Då det är en något smutsig miljö bör man anpassa sitt skolval därefter.
 
Då anläggningen är säkerhetsklassad måste vi meddela namn på deltagare i förväg vilket i sin tur gör att vi måste få din föranmälan.

 
Deltagare skall samlas vid entrégrinden vid Händelöverket den 21 november kl 18.00.
 
De som så önskar samlas på Bikupan kl 16:00 för en gemensam måltid på angränsande Selim´s Restaurang.
Övriga ansluter senast kl 17:30 för gemensam avfärd till Händelöverket. 
Meddela om du åker bil och hur många bröder du kan ta med i bilen, samt om du önskar delta i måltiden.
 
Enklast anmäler Du dig genom att sända detta i retur
Är du osäker går det bra att ringa sällskapets sekreterare för anmälan, 070 670 3009.
 
Jag önskar delta i träffen den 21 november enligt följande alternativ:
A - Jag önskar delta i måltiden och kommer till Kupan kl 16:00
B - Jag kommer till Kupan kl 17:30 för gemensam avfärd och kan skjutsa x bröder i min bil
C - Jag kommer till Kupan kl 17:30 och önskar skjuts till Händelöverket
D - Jag åker själv och ansluter vid Händelöverket
 
Vi vill gärna ha din anmälan senast måndagen de 19 november.
 
Varmt och broderligt välkommen!
Styrelsen för Sällskapet Bikupan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter