Bikupan topp tfn

Valberedningens förslag till Sällskapets nya styrelse

Valberedningens förslag till Sällskapets nya styrelse
 
Ordförande 1 år:
• Roland Johnsson  - omval

Ordinarie 2 år:
• Christer Jansson - omval
• Berryl Arvehell - omval
• Lennart Forss - omval
• Per Wiberg - omval

Suppleanter:
• Fredrik Lind-Larsson - omval
• Robert Uhrbom - omval

Revisorer:
• Stefan Strömberg - omval
• Andreas Sygut - omval

Revisors Suppleanter:
• Bo Söderqvist - omval
• Leif Jonason - omval
 
Valberedningen
Jesper Modig (ordförande)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter