Bikupan topp tfn

Valberedningens förslag till Sällskapets nya styrelse

Ordförande (1 år):
• Roland Johnsson  - omval

Ordinarie ledamot (2 år):
• Lennart Forss - omval
• Per Wiberg - omval
• Fredrik Lind-Larsson - omval
• Robert Uhrbom - nyval

Suppleanter (1 år):
• Rolf Carlsson - omval
• Hans Lidman - nyval

Revisorer (1 år):
• Stefan Strömberg - omval
• Andreas Sygut - omval

Revisors suppleanter (1 år):
• Bo Söderqvist - omval
• David Asphage - omval
 
Valberedningen
Jesper Modig (ordförande)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter