Bikupan topp tfn

Välkommen till Kupan den 10 september

Bäste Broder,

En, som jag tror välgrundad, gissning är att vi alla nu lider av ett betydande socialt underskott.
Pandemin och dess restriktioner har lagt en våt filt över alla sociala sammankomster. Avsaknaden av möjligheter att få träffas och umgås, för att under lättsamma former kunna utbyta tankar och
erfarenheter, har blivit allt större. I takt med att restriktionerna lättar har vi dock så smått kunnat
börjat träffas på ett mer normalt sätt igen.

Förhoppningsvis kan denna trend fortsätta, och om så sker så kommer vi att kunna börja ses på nytt på Kupan igen till hösten!

Våra Tjänande Bröder har fejat och putsat Kupan så att den står redo. Och styrelsen har lagt ett, som alltid lika, ambitiöst program för det kommande verksamhetsåret.

Vi har mycket att ta igen, varför en av prioriteringarna har varit att snarast genomföra ett antal
eftersläpande receptioner, så att vi kan komma ifatt förväntningarna från alla bröder som gjort sig
förtjänta av en fortsatt och högre vandring inom Kupan.

En annan har varit att bibehålla, och helst ytterligare utveckla, ett intressant innehåll i våra
brödraaftnar så att även yngre bröder, som inte kan delta i receptionerna i högre grader, också kan
känna glädje och tillfredsställelse med att tillhöra en av Sveriges mest exklusiva loger.

Om nu bara Covid-19 sköter sig, och vaccinationerna fortskrider som planerat, är avsikten att vi ska
inleda verksamhetsåret med en traditionell räkafton fredagen den 10 september.

I detta sammanhang vill jag också dra en lans för att du ska utnyttja din möjlighet till vaccination.
Risken för komplikationer i samband med vaccinationen räknas i promille, medan risken för att dö
utan densamma räknas i procent. Om inte annat så ber jag dig betänka risken för att vi i Sverige går samma väg som många andra europeiska länder gör: att kräva vaccinationspass för att bli insläppt. Det vore synd om Kupan skulle tvingas porta bröder p g a att de saknar sådant pass.

Under Medlemssidor/Säsongsprogram finner du verksamhetsprogrammet i dess helhet. Försäkra dig om att kunna delta, genom att redan nu göra markeringar för kommande sammankomster i din almanacka. Notera även att Kupan fyller 140 år i höst, och att vi i november avser att uppmärksamma detta i samband med en
festbetonad brödraafton tillsammans med våra respektive.

Med broderlig hälsning,
Roland

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter